Kiedy można starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Każdego dnia wielu ludzi ulega różnego rodzaju wypadkom lub jest uczestnikami niebezpiecznych sytuacji prowadzących do utraty zdrowia. Bardzo często zdarza się, że nie są oni wówczas zdolni do wykonywania jakichkolwiek czynności i obowiązków, zarówno tych służbowych, osobistych, jak i szkolnych w przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę dzieci. Dlatego też każdy kto ucierpiał zasługuje na uzyskanie odszkodowania, które przewidziane jest zresztą w prawie. Kiedy jednak konkretnie i pod jakimi warunkami można się o nie ubiegać?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – w jakich sytuacjach przysługuje?

Takie odszkodowanie należy się każdemu ubezpieczonemu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Powodem do wypłaty określonej sumy jest doznanie uszkodzenia ciała lub pogorszenia się stanu zdrowia. Jedynym dowodem potwierdzającym takie zdarzenie jest oryginalna dokumentacja medyczna. Nie ważne jest miejsce, ani czas doznania urazu lub rozstrojenia zdrowia. Jeżeli nastąpi ono jednak w wyniku zdarzenia mającego miejsce w zakładzie pracy, lub też zdiagnozowana zostanie u nas choroba zawodowa, wówczas można liczyć na dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trzeba natomiast pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego może się zdarzyć, że z jakichś powodów organy odpowiedzialne za ubezpieczenie nie będą chciały go zrealizować. Dlatego też w razie jakichkolwiek problemów związanych z tym procesem warto skorzystać z pomocy Konsorcjum Adwokatów, lub też podobnych podmiotów świadczących usługi z zakresu porad prawnych. Wtedy to będzie można mieć pewność, że przysługujące odszkodowanie trafi do naszych rąk zgodnie z prawem.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 1 =