Przydomowe oczyszczalnie – ekologiczne i ekonomiczne

Ekologia jest nauką wpływającą na wprowadzanie nowych rozwiązań podczas projektowania zbiorników do gromadzenia nieczystości z sieci kanalizacyjnej. Szamba szczelne wyposażone są w możliwość rozkładu biologicznego ścieków dzięki użyciu bakterii i systemów napowietrzających. Użytkowanie takich zbiorników generuje niższe koszty obsługi, ponieważ ograniczyć można wywożenie osadów stałych za pomocą pojazdów asenizacyjnych.

Recykling wody ze ścieków

Ścieki pochodzące z instalacji sanitarnych dużej części składają się z wody. Może być ona powtórnie użyta do celów gospodarczych. Szamba ekologiczne poprzez system rur drenażowych pozwalają na przelewanie wody ze zbiornika bezpośrednio do gruntu. W ten sposób można wykorzystać ścieki do nawadniania terenów zielonych. W ten sposób mogą być tworzone zbiorcze instalacje dla kilku budynków z systemami automatycznej obsługi.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − sześć =