Jak stworzyć umowę o pracę?

Umowa o pracę to jeden z najpopularniejszych sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest czynnością prawną polegającą na złożeniu przez pracownika i pracodawcę oświadczenia woli, która jest potwierdzeniem tego, że pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz konkretnego pracodawcy w ustalonym miejscu oraz czasie. Powinna być ona sporządzona na piśmie i musi zawierać kilka istotnych elementów, aby była ważna.

Obowiązkowe elementy umowy o pracę

Każda sporządzana umowa o pracę musi zawierać strony, które będą ją podpisywały. Bardzo ważne jest także określenie jej rodzaju, ponieważ umowa może być podpisana na czas próbny, określony lub nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. W dokumencie tym musi być umieszczona data, od której obowiązuje oraz datę jej zakończenia. Niezbędnym elementem jest także określenie warunków pracy i płacy, a w szczególności podanie dokładnej nazwy stanowiska, funkcji lub czynności, które pracownik będzie wykonywał. W umowie musi być także zawarte miejsce wykonywania pracy oraz wynagrodzenie wraz z jego wszystkimi składnikami.

Pracodawca powinien w dokumencie tym określić wymiar czasu pracy, czy będzie to pełen etat czy jego połowa. Warto pamiętać, że umowa o pracę nie nosi znamion dokumentu cywilnoprawnego, co oznacza, że wszystkie spory z nią związane będą rozpatrywane przez sąd pracy. Każdemu pracodawcy, który chce przygotować umowę zgodną z przepisami porad udzieli radca prawny prawa pracy w Poznaniu lub w innym mieście.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + 17 =