Atomowa spektrometria absorpcyjna – gdzie jest wykorzystywana?

Atomowa spektrometria absorpcyjna służy do określenia stężenia danego pierwiastka lub substancji chemicznej w próbce. Technika ta jest podobna do atomowej spektrometrii emisyjnej, w tym sensie, że polega na atomizacji materiałów do ich postaci atomowej.

Gdzie jest stosowana?

Atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) jest techniką spektroskopową, która wykrywa i określa ilościowo obecność pierwiastków w próbce. AAS jest stosowana w chemicznej i fizycznej analizie materiałów takich jak gleba, minerały, węgiel i ropa naftowa; w identyfikacji metali w stopach; oraz w określaniu całkowitej zawartości metali w katalizatorach. Technika ta może być również stosowana do określania stężenia pierwiastków w próbkach biologicznych.

Ponadto, AAS jest stosowana w połączeniu z atomową spektrometrią emisyjną do określania całkowitej zawartości metali w katalizatorach. Technika ta może być stosowana do różnych typów próbek, w tym gazów, cieczy i ciał stałych.

Na czym polega?

Atomowa spektrometria absorpcyjna jest nieniszczącą, nieinwazyjną techniką, która analizuje badaną próbkę poprzez wzbudzenie jej za pomocą źródła emisji światła. Energia wzbudzenia z tego źródła powoduje, że atomy w próbce emitują promieniowanie o określonych długościach fali (kolorach), które są następnie wykrywane i analizowane przez spektrometr.

Analiza przeprowadzana jest w próżni, co pozwala światłu emitowanemu przez próbkę pokonywać duże odległości bez pochłaniania i rozpraszania. Pomaga to również wyeliminować zakłócenia pochodzące od innych atomów i cząsteczek w próbce.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 5 =