Praca magisterska – jak ją napisać?

Pisanie pracy magisterskiej to ogromny kamień milowy w Twojej karierze akademickiej. Spędziłeś lata ucząc się i przygotowując do tego momentu, a teraz jesteś gotowy, aby podzielić się swoją wiedzą ze światem.

Co jest jej celem?

Celem pracy magisterskiej jest wykazanie, że potrafisz prowadzić oryginalne badania i pisać o nich w sposób jasny i zorganizowany. 

Z czego się składa?

Praca magisterska powinna odnosić się do konkretnego pytania lub problemu badawczego i powinna zawierać wstęp, przegląd literatury, metodologię, wyniki, dyskusję i wnioski. Wstęp powinien zawierać przegląd tematu, który wybrałeś do zbadania. Przegląd literatury powinien obejmować wszystkie istotne materiały z innych źródeł (książki, czasopisma itp.) związane z tematem. W tej części pracy należy również zawrzeć wszelkie teorie, które są związane z tematem. Część metodologiczna powinna opisywać, w jaki sposób zaprojektowano i przeprowadzono badanie; ta część może również zawierać przykładowe ankiety lub wywiady, jeśli dotyczy. Sekcja wyników powinna przedstawiać wszystkie informacje zebrane w ramach badania, w tym wykresy i diagramy, jeśli to konieczne; ta część będzie prawdopodobnie dość obszerna w zależności od rodzaju prowadzonych badań i ilości danych zebranych podczas eksperymentu(ów). W części poświęconej dyskusji ocenisz, czego nauczyłeś się dzięki eksperymentowi (eksperymentom), przedstawiając interpretację tych danych.

Jeśli masz problem z tym tematem, to pisanie prac magisterskich jest oferowane przez specjalistów.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 6 =